SZKODY MAJĄTKOWE

SZKODY W MAJĄTKU FIRMY I DOMACH 

Prawie każdy z Nas posiada mieszkanie, które ubezpieczył od ognia i innych żywiołów a także dodatkowo wykupił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W momencie powstania szkody bardzo często okazuje się, że wykupiona suma ubezpieczenia np. na sprzęt elektroniczny nijak ma się do tego co potem wyliczył pracownik firmy ubezpieczeniowej po powstaniu szkody. Doradzamy Państwu w jaki sposób zweryfikować i jakie dokumenty przedłożyć aby wypłacone odszkodowanie mogło wyrównać powstałe w mieszkaniu szkody.


Prowadząc firmę ubezpieczacie się Państwo na wypadek zarówno uszkodzenia mienia we własnej firmie jak i w przypadku wyrządzenia szkody swojemu klientowi. W obydwu przypadkach pomagamy przebrnąć przez proces likwidacji szkody zarówno w obliczeniu właściwym jej wysokości jak i prowadzonej korespondencji z zakładem ubezpieczeń w trakcie likwidacji szkody jak i sporządzeniu reklamacji gdy decyzja jest niekorzystna.